O nás

Good Health Can’t Wait

Dr. Reddy’s v Česku

Jsme nadnárodní farmaceutická společnost, jejímž cílem je urychlit přístup k cenově dostupným a inovativním lékům, jelikož jsme přesvědčeni, že "Good Health Can’t Wait"(„Zdraví nepočká“). Toto krédo spojuje našich 24,000 zaměstnanců po celém světě. Naší snahou je poskytovat kulturu empatie a dynamiky, která nám umožní pochopit potřeby našich pacientů a partnerů. V současné době mají pacienti ve více než 74 zemích přístup k produktům naší společnosti.

Naše zapojení do zajišťování Good Health zahrnuje pacienty i planetu.

Jako člen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) aktivně podporujeme základní principy lidských a pracovních práv, etiky, zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a systémů řízení. Společnost Dr. Reddy's se zavázala k transparentnímu předávání informací. První zprávu o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí (Safety, Health and Environment Report – SHE) jsme zveřejnili v roce 2001 a od roku 2004 pravidelně zveřejňujeme zprávy o udržitelném rozvoji. Od roku 2006 jsme zařazeni mezi nejudržitelnější farmaceutické společnosti podle Dow Jonesova indexu udržitelnosti (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI). Naše iniciativy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy veřejných věcí(Environment, Social, Governance - ESG) jsou dobře zdokumentovány v naší zprávě.

Dr. Reddy’s v Česku

Jsme nadnárodní farmaceutická společnost, jejímž cílem je urychlit přístup k cenově dostupným a inovativním lékům, jelikož jsme přesvědčeni, že "Good Health Can’t Wait"(„Zdraví nepočká“). Toto krédo spojuje našich 24,000 zaměstnanců po celém světě. Naší snahou je poskytovat kulturu empatie a dynamiky, která nám umožní pochopit potřeby našich pacientů a partnerů. V současné době mají pacienti ve více než 74 zemích přístup k produktům naší společnosti.

Naše zapojení do zajišťování Good Health zahrnuje pacienty i planetu.

Jako člen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) aktivně podporujeme základní principy lidských a pracovních práv, etiky, zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a systémů řízení. Společnost Dr. Reddy's se zavázala k transparentnímu předávání informací. První zprávu o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí (Safety, Health and Environment Report – SHE) jsme zveřejnili v roce 2001 a od roku 2004 pravidelně zveřejňujeme zprávy o udržitelném rozvoji. Od roku 2006 jsme zařazeni mezi nejudržitelnější farmaceutické společnosti podle Dow Jonesova indexu udržitelnosti (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI). Naše iniciativy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy veřejných věcí(Environment, Social, Governance - ESG) jsou dobře zdokumentovány v naší zprávě.

Naše přísliby

To, co děláme, abychom byli věrní svému přesvědčení a dosáhli svého cíle, se řídí našimi pěti přísliby:

Zajištění cenově dostupných léčivých přípravků

Pokrytí nenaplněné potřeby pacientů

Pomoc pacientům lépe zvládat onemocnění

Umožnit a pomoc našim partnerům zajistit, aby naše léčivé přípravky byly dostupné tam, kde jsou potřeba

Spolupráce s partnery, aby uspěli

Naše hodnoty

V souladu s naším cílem "Good Health Can't Wait" se snažíme vytvářet prostředí pro inovace a vzdělávání v zájmu dosahování špičkové úrovně.

  Při všech našich transakcích budeme dodržovat nejvyšší standardy integrity a transparentnosti.

  Integrità

  Zavázali jsme se poskytovat bezpečné pracovní prostředí prostřednictvím neustálého zlepšování naší infrastruktury, pracovních postupů a chování.

  Jsme odhodláni navrhovat kvalitu našich produktů a procesů tak, abychom uspokojili naše partneři.

  Qualità

  Snažíme se dosáhnout více s menším úsilím, a to prostřednictvím kultury inovací, neustálého zlepšování a výrazného zaměření na eliminaci plýtvání.

  Jsme odhodláni vytvářet pracovní prostředí, které podporuje různé pohledy na věc a podporuje důstojnost práce a jednotlivců.

  Využijeme odborné znalosti a zdroje z celé naší globální sítě, abychom vytvořili větší hodnotu pro naše partneři.

  Budeme vytvářet hodnoty pro naše partneři způsobem, který respektuje naše přírodní prostředí a slouží nejlepším zájmům komunit, ve kterých žijeme a pracujeme.

  Transparentnost

  Zveřejnění údajů týkajících se profesionálů z oblasti business-to-health:

  Společnost Dr. Reddy's vždy věřila v důležitost transparentnosti ve vztahu ke zdravotnickým pracovníkům, odborným organizacím, zdravotnickým zařízením a farmaceutickým společnostem pro zlepšení blaha a zdraví pacientů. Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, zdravotnickými pracovníky, odbornými organizacemi, zdravotnickými zařízeními a pacienty je nezbytná pro trvalé zlepšování zdravotní péče.

  V souladu s průmyslovými kodexy a právními předpisy, konkrétně s kodexem Medicines for Europe, se společnost Dr. Reddy's plně zavazuje zveřejňovat převody jednotlivých hodnot, které provádí na zdravotnické pracovníky, odborné organizace a zdravotnická zařízení. Patří sem například sponzorské příspěvky na dopravu a registrační poplatky za účast na lékařských kongresech, sponzorské příspěvky zdravotnickým pracovníkům na zajištění přednášejících nebo na předsedání schůzím a granty odborným společnostem a zdravotnickým pracovníkům a na veškeré činnosti související s výzkumem a vývojem.

  Zveřejnění informací pro Českou republiku
  Níže uvedené odkazy vás zavedou k podkladům pro Českou republiku a k metodice použité ve zprávě.
  Zpráva
  Metodický pokyn

  Ochrana osobních údajů
  Společnost Dr. Reddy's poskytne informace v souladu s platnými požadavky na ochranu osobních údajů a právními předpisy a získá informovaný souhlas všech zdravotnických pracovníků. V případech, kdy zdravotničtí pracovníci informovaný souhlas neposkytnou, společnost Dr. Reddy's zveřejní údaje souhrnně.

  Transparentnost

  Zveřejnění údajů týkajících se profesionálů z oblasti business-to-health:

  Společnost Dr. Reddy's vždy věřila v důležitost transparentnosti ve vztahu ke zdravotnickým pracovníkům, odborným organizacím, zdravotnickým zařízením a farmaceutickým společnostem pro zlepšení blaha a zdraví pacientů. Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulačními orgány, zdravotnickými pracovníky, odbornými organizacemi, zdravotnickými zařízeními a pacienty je nezbytná pro trvalé zlepšování zdravotní péče.

  V souladu s průmyslovými kodexy a právními předpisy, konkrétně s kodexem Medicines for Europe, se společnost Dr. Reddy's plně zavazuje zveřejňovat převody jednotlivých hodnot, které provádí na zdravotnické pracovníky, odborné organizace a zdravotnická zařízení. Patří sem například sponzorské příspěvky na dopravu a registrační poplatky za účast na lékařských kongresech, sponzorské příspěvky zdravotnickým pracovníkům na zajištění přednášejících nebo na předsedání schůzím a granty odborným společnostem a zdravotnickým pracovníkům a na veškeré činnosti související s výzkumem a vývojem.

  Zveřejnění informací pro Českou republiku
  Níže uvedené odkazy vás zavedou k podkladům pro Českou republiku a k metodice použité ve zprávě.
  Zpráva
  Metodický pokyn

  Ochrana osobních údajů
  Společnost Dr. Reddy's poskytne informace v souladu s platnými požadavky na ochranu osobních údajů a právními předpisy a získá informovaný souhlas všech zdravotnických pracovníků. V případech, kdy zdravotničtí pracovníci informovaný souhlas neposkytnou, společnost Dr. Reddy's zveřejní údaje souhrnně.

  Novinky

  Chcete-li se dozvědět více o společnosti Dr. Reddy's, navštivte naši globální stránku s aktualitami a médii na adrese:

  Novinky

  Cookie preference center